Fællesrummet

Rugbakken

>> Salg af nøgle  |  >> Ordensreglement  | >> Nøglekontrakt (pdf)

>> Forside

Ordensreglement

På forhånd manglende eller beskadiget inventar skal rapporteres til den nøgleansvarlige.

Under brug ødelagt eller forsvundet inventar erstattes af brugeren, som er ansvarlig for rummet på lånedagen.

Ved hærværk og brud på reglerne inddrages retten til brug af rummet.

Nar lokalet forlades skal følgende være opfyldt:

  • Rengøring af brugt service
  • Aftørring af borde
  • Rengøring af ovn
  • Rengøring af kaffemaskine og elkedel
  • Tømning af skraldespand og askebægre (hvis nødvendigt)
  • Spil, dartpille, bordtennisbat mm. stilles på plads

Bestyrelsen kontaktes i tilfælde af ødelagt inventar o. lign. Bestyrelsen vurderer herefter om erstatning er nødvendig.

Der må ikke fjernes inventar fra rummet.

Nøglebærer benytter lokale og inventar på eget ansvar. Nøglebærer har ansvar for evt. besøgende, som benytter lokalet sammen med ham/hende. Disse er også underlagt ordensreglementets påbud.

Støjende og unødig adfærd, som er til gene for rummets andre brugere og de omkringboende, må ikke finde sted.

Nødudgangene må kun benyttes i tilfælde af brand eller anden nødsituation. Hvis dette ikke overholdes kan bestyrelsen vælge, at inddrage nøglen fra den pågældende person.

Hoveddøren skal holdes lukket og aflåst (også under afbenyttelse).

Rygning er ikke tilladt.

opdateret 22-10-2008

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S