Fællesrummet

Rugbakken

>> Fællesrummet i nr 11  |  >> Ordensreglement

>> Forside

Fællesrummet i nr. 11

Fællesrummet er ikke et festrum, men stilles til rådighed for beboerhygge, madlavning og læsegrupper.

Enhver bruger er forpligtet til at efterlade lokalet i pæn orden, samt overholde de eksisterende regler.

Åbent på Hverdage + Søndag fra 09:00 til 21:00 & Fredag/ Lørdag 09:00 til 23:00.

Læs Ordensreglement inden henvendelse til nøgleansvarlig på Rugbakken@googlegroups.com ved lån af rummet med Emne: "Nøgle til Fællesrum i nr. 11".

Nøglen udleveres dagen før brug og tilbageleveres til nøgleansvarlig senest dagen efter brug.

 

Mvh.

Afdelingsbestyrelsen

 

opdateret 22-10-2008

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S