Leje af festlokale

Rugbakken

>> Generelt  |  >> Lejereglement  | >> Lejekontrakt (pdf)

>> Forside

Generelt

I nummer 13 findes der øverst et festlokale, som kan lejes af beboerne til private fester, læsegruppemøder o. lign. Der er service, borde og desuden Internetadgang.

Prisen for at leje lokalet er 100 kr. + et depositum på 500 kr. ved fest og 25 kr. for at leje lokalet til gruppemøder o. lign.

Booking af lokalet til fest skal ske minimum en uge inden festens afholdelse.

Det er inspektøren (Jan Kjello) der er står for udlejningen.
Han træffes på sit kontor. Se tiderne her

 

 

opdateret 22-10-2008

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S