Leje af festlokale

Rugbakken

>> Generelt  |  >> Lejereglement  | >> Lejekontrakt (pdf)

>> Forside

Lejereglement for festlokalet i nr. 13

• Enhver lejer er pligtig til at efterlade lokalet i pæn orden, samt at overholde de eksisterende regler.
• Når lokalet forlades, skal følgende være opfyldt: Lokalet, køkken, toilet samt trappeafsats rengøres grundigt. Komfur og ovn rengøres grundigt. Køleskabet rengøres indvendig som udvendig og tømmes. Køleskabet skal IKKE slukkes eller efterlades åbent. Kaffemaskinen rengøres. Al affald, flasker, dekorationer og opklæbede ting skal fjernes. Afdelingsbestyrelsen kan vurdere, at rengøringen er utilstrækkelig. I dette tilfælde vil lejer blive bedt om, at udbedre manglerne. Står rengøringen stadig ikke mål med det ønskede niveau, sættes et rengøringsselskab til at gøre rent for lejers regning.

• Hvad ødelægges skal erstattes.

• Afdelingsbestyrelsen vurderer, om erstatning er nødvendig.

• Erstatningen vil i første omgang blive fratrukket depositummet. Hvis dette ikke dækker, vil lejer modtage en efterfølgende regning.

• Lejer skal selv medbringe duge, håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenrulle og toiletpapir samt rengøringsmidler til brug ved rengøring af lokalet.

• Bordene skal dækkes med duge.

• Lejer benytter lokalet og inventar på eget ansvar.

• Lejer skal være beboer på Rugbakken.

• Det er kun lovligt, at spille høj musik i tidsrummet 17.00-05.00, og døren til festlokalet samt gadedøren skal holdes lukket.

• Råben og støj i opgangene er ikke tilladt, da dette forstyrrer de andre beboere i opgangen.

• Der må ikke tages entré ved arrangementer i lokalet.

• Brandboblerne som er påsat nødudgangene må KUN brydes i tilfælde af brand. Færdsel på gangbroerne er forbudt (kun v/ brand må de benyttes).

• Ligeledes er det lejers fulde ansvar at sikre sig, at der ikke foregår nogen færdsel på gangbroerne. Skulle dette alligevel ske, er det lejer som dækker for evt. mangler eller beskadigelse, der måtte være sket i fællesrummet nr. 11, som følge af indtrængen gennem branddørene.

• Glemte sager fjernes uden ansvar.

• Husholdningsaffald må ikke stilles i storskraldsrummet i gården.

• Minimum én uge inden festen afholdes, skal der ophænges besked i opgangen i nr. 13, om at festen finder sted.

• Festlokalerne lejes ikke ud i eksamensperioden (januar måned samt 20. maj til 20. juni).

• Lejer har det fulde ansvar for, at ovenstående overholdes af samtlige gæster.


Overtrædes ovenstående punkter, kan det medføre tab af depositum samt udelukkelse fra fremtidig leje af lokalet. Dette afgøres af afdelingsbestyrelsen.

 

opdateret 10-06-2004

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S